Sklep o postopni obremenitvi vrednosti točke za odmero NUSZ v letu 2013

Predpisi, na katere predpis vpliva