Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za prvih 5 let po vselitvi

Oddaj vlogo

Obvezna e-identifikacija vlagatelja
(brez e-identifikacije je možno vlogo le elektronsko izpolniti, oddati pa jo potrebno fizično podpisano)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga za izvedbo postopka