Naloge in pristojnosti

SEZNAM uradnih oseb, ki so na občini Središče ob Dravi pooblaščene za odločanje in vodenje postopkov v posameznih zadevah iz delovnega področja občinske uprave občine Središče ob Dravi
Klikni tukaj za prikaz prilog