Pobuda za spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (OPN)

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Vrsta stroška postopka

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku