Domov E-občina Splošna vloga

Splošna vloga

Načini oddaje

Da
Statičen znesek
Upravna taksa
4,50 €

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije