Zahtevek za popravek, izbris, prenos ali omejitev obdelovanja osebnih podatkov

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji