Obvestilo o izvedbi javne prireditve oziroma shoda

Načini oddaje

Da
Brezplačno

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji