Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • KLAVDIJA KREČ
  • LEONIDA ŠRINJAR
  • FRANČEK ŠTAMPAR
  • IVANUŠA ZVONKO
  • ANA MUNDA
  • REBEKA MALEC
  • HELENA MASTEN
  • LEA MEDIK