Občinska volilna komisija

Člani (mandat 2018 do 2022)
  • KLAVDIJA KREČ, Kolodvorska ul. 13, Središče ob Dravi
  • LEONIDA ŠRINJAR, Šalovci 4A, 2277 Središče ob Dravi
  • FRANČEK ŠTAMPAR, Bercetova ulica 2a, 2277 Središče ob Dravi
  • IVANUŠA ZVONKO, Šalovci 40, 2277 Središče ob Dravi
  • ANA MUNDA, Kolodvorska cesta 23, 2277 Središče ob Dravi
  • REBEKA MALEC, Šalovci 50 2277 Središče ob Dravi
  • HELENA MASTEN, Obrež 16 2277 Središče ob Dravi
  • LEA MEDIK, Dravska ulica 6 , 2277 Središče ob Dravi