Zahteva za izdajo mnenja pri gradnji objekta o skladnosti s prostorskim aktom

Da

Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa