Zahteva za izdajo mnenja pri gradnji objekta o skladnosti s prostorskim aktom

Opis postopka