Vloga za pridobitev informacije javnega značaja

Da

Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa