Vloga za oprostitev plačila nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, ko objekta ni mogoče uporabljati

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa