Obvestilo o spremembi zavezanca za plačilo nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa