Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Vrsta stroška postopka

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku