Vloga za izdajo dovoljenja za izredni prevoz po občinski cesti

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

40,80 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji