Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo na stavbnem zemljišču

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Vrsta stroška postopka

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku