Vloga za izdajo potrdila o pogojih za parcelacijo na stavbnem zemljišču

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

3,00 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Priloge

Stroški v postopku, upravna taksa