Vloga za prijavo obratovalnega časa obrata / kmetije

Načini oddaje

Da
Spremenljiv znesek
Upravna taksa

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji