Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Načini oddaje

Da
Statičen znesek
Upravna taksa
40,70 €

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Znesek TRR Referenca / sklic

Stroški v postopku, upravna taksa