Vloga za izdajo soglasja za poseg v varovalnem pasu občinske ceste

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

40,70 €

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji