Vloga za izdajo potrdila o (ne)uveljavljanju predkupne pravice

Da
Druge oblike izpolnjevanja

Opredelitev stroškov

Opis postopka

Priloge

Pristojni, dodatne informacije

Stroški v postopku, upravna taksa

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji