Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti

Opredelitev stroškov

5,00 €
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa