Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti

Načini oddaje

Statičen znesek
Upravna taksa
5,00 €

Opis postopka

Stroški v postopku, upravna taksa

Znesek TRR Referenca / sklic
Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.