Vloga za pridobitev dovoljenja za plakatiranje in prijava taksne obveznosti

Opis postopka