Zahteva za seznanitev z osebnimi podatki

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Priloge

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Opis stroškov v postopku