Uradno glasilo št. 13/2012

28. 12. 2012 201
Odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi dopolnjenega predloga Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 20.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi dopolnjenega predloga Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 20.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Letni izvedbeni program kulture za leto 2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 21.12.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Letni izvedbeni program športa v občini Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 21.12.2012
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 29.12.2012
Konec veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2014 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 29.12.2012
Konec veljavnosti: 22.11.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o postopni obremenitvi vrednosti točke za odmero NUSZ v letu 2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o prenehanju veljavnost Pravilnika o enkratni denarni subvenciji za prevoz srednješolcev z območja občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o razpisu štipendij za šolsko leto 2012/2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 20.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o določitvi višine štipendije za šolsko leto 2012/2013 (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 20.12.2012
Konec veljavnosti: 28.11.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o višini ekonomske cene programov Vrtca Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 20.12.2012
Konec veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci
Sklep o znižanju sejnin (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 20.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o pristopu k Ustanovi akademika dr. Antona Trstenjak (Uradno glasilo št. 13/2012)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 20.12.2012
Začetek veljavnosti: 20.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja