Uradno glasilo št. 13/2011

21. 12. 2011 183
Odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 22.12.2011
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Letni izvedbeni program kulture za leto 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 16.12.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Letni izvedbeni program športa v občini Središče ob Dravi za leto 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 16.12.2011
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Sklep o potrditvi letnega programa kulture za leto 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 15.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o potrditvi letnega programa športa za leto 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 15.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport
Sklep o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 15.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o potrditvi dopolnjenega predloga Odloka o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 15.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Središče ob Dravi za leto 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.11.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 22.12.2011
Konec veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o postopni obremenitvi vrednosti točke za odmero NUSZ v letu 2012 (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 22.12.2011
Konec veljavnosti: 29.12.2012
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o višini enkratne subvencije za prevoze srednješolcev (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 15.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o imenovanju člana v svet območne izpostave JSKD Ormož (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 15.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste (Uradno glasilo št. 13/2011)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 15.12.2011
Začetek veljavnosti: 15.12.2011
Konec veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja