Sklep o postopni obremenitvi vrednosti točke za odmero NUSZ v letu 2012

Predpisi, na katere predpis vpliva