Uradno glasilo št. 9/2009

26. 11. 2009 195
Sklep za prerazporeditev sredstev št. OS-5/2009 in OS-6/2009 (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Župan
Datum sprejetja: 03.11.2009
Začetek veljavnosti: 03.11.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Odlok o plakatiranju v občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 11.12.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Javno obveščanje in informiranje
Čistopis Pravilnika o uporabi prostorov in inventarja v kulturnem domu Sokolana v Središču ob Dravi (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 26.11.2009
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o določitvi vrednosti točke za izračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v letu 2010 (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 27.11.2009
Konec veljavnosti: 27.11.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o postopni obremenitvi vrednosti točke (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 27.11.2009
Konec veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o višini najema grobov (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 23.11.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Pokopališka in pogrebna dejavnost, urejanje pokopališč
Cenik za uporabo dvorane v kulturnem domu Sokolana (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 23.11.2009
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kulturni, turistični in športni zavodi
Sklep o prodaji premičnega premoženja (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 23.11.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o višini štipendije v šolskem letu 2009/2010 (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 23.11.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o začetku javnega razpisa za enkratno denarno subvencijo za prevoz srednješolcev v šolskem letu 2009/2010 (Uradno glasilo št. 9/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.11.2009
Začetek veljavnosti: 23.11.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila