Sklep o postopni obremenitvi vrednosti točke

Predpisi, na katere predpis vpliva