Uradno glasilo št. 9/2010

29. 12. 2010 190
Odlok o proračunu občine Središče ob Dravi za leto 2011 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Središče ob Dravi za leto 2011 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi za leto 2011 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi amandmaja župana št. 1 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Župan in podžupan
Sklep o potrditvi amandmaja župana št. 2 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Župan in podžupan
Sklep o potrditvi amandmaja župana št. 3 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Župan in podžupan
Sklep o potrditvi amandmaja svetniške skupine, št. 1 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o potrditvi amandmaja svetniške skupine, št. 2 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o potrditvi amandmaja svetniške skupine, št. 3 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o potrditvi amandmaja svetniške skupine, št. 4 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o sprejemu Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2011 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi programa oskrbe s pitno vodo za leto 2011 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Sklep o potrditvi DIIP za projekt vodovod Ormož - Središče, odsek 2 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi DIIP za projekt modernizacija občinskih cest Godeninci – Središče ob Dravi – Preseka (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o postopni obremenitvi vrednosti točke za odmero NUSZ v letu 2011 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 30.12.2010
Konec veljavnosti: 22.12.2011
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča
Sklep o višini participacije na priključitev OŠO (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o določitvi višine subvencije za prevoz srednješolcev za šol. leto 2010/2011 (Uradno glasilo št. 9/2010)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 23.12.2010
Začetek veljavnosti: 23.12.2010
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila