Sklep o postopni obremenitvi vrednosti točke za plačilo nadomestila celotne površine nezazidanega stavbnega zemljišča

Predpisi, na katere predpis vpliva