Sklep o spremembi Statuta občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2007)

Predpisi, na katere predpis vpliva