Statutarni sklep občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož 22/2006)

Predpisi, na katere predpis vpliva