Uradno glasilo št. 4/2016

10. 2. 2016 233
Statut Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 4/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.02.2016
Začetek veljavnosti: 25.02.2016
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovna cona Lipje (Uradno glasilo št. 4/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.02.2016
Začetek veljavnosti: 25.02.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o potrditvi predloga Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 4/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.02.2016
Začetek veljavnosti: 10.02.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Statut občine
Sklep o potrditvi Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovna cona Lipje (Uradno glasilo št. 4/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.02.2016
Začetek veljavnosti: 10.02.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinski podrobni prostorski načrti (OPPN)
Sklep o objavi javnega razpisa za podeljevanje proračunskih sredstev za spodbujanje razvoja gospodarstva (Uradno glasilo št. 4/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 03.02.2016
Začetek veljavnosti: 10.02.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo