Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu poslovna cona Lipje

Predpisi, na katere predpis vpliva