Statut Občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož 8/2007)

Predpisi, na katere predpis vpliva