Uradno glasilo št. 16/2014

3. 12. 2014 172
Spremembe Statuta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Konec veljavnosti: 25.02.2016
Tip objave: Statut
Vsebina: Statut občine
Spremembe Poslovnika Občinskega sveta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Konec veljavnosti: 21.06.2016
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o sprejemu sprememb Poslovnika Občinskega sveta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Sklep o sprejemu sprememb Statuta Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Statut občine
Sklep o imenovanju članov Odbora za gospodarstvo, gospodarsko infrastrukturo in turizem (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Odbora za premoženje, finance in proračun (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Nadzornega odbora (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Nadzorni odbor
Sklep o imenovanju članov Statutarno pravne komisije (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Odbora za požarno varnost (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju članov Odbora za družbene dejavnosti (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o imenovanju nadomestnih članov Uredniškega odbora Sredica (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo
Sklep o imenovanju predstavnika javnosti v senatu za reševanje pritožb zoper policiste (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja
Sklep o višini ekonomske cene programov Vrtca Navihanček Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 16/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 01.12.2014
Začetek veljavnosti: 01.12.2014
Konec veljavnosti: 21.12.2015
Tip objave: Sklep
Vsebina: Vrtci