Spremembe Poslovnika Občinskega sveta občine Središče ob Dravi

Predpisi, na katere predpis vpliva