Poslovnik občinskega sveta občine Središče ob Dravi

Predpisi, na katere predpis vpliva