Uradno glasilo št. 7/2016

6. 6. 2016 215
Zaključni račun Proračuna občine Središče ob Dravi za leto 2015 (Uradno glasilo št. 7/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Poslovnik občinskega sveta občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 7/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2016
Začetek veljavnosti: 21.06.2016
Tip objave: Poslovnik
Vsebina: Poslovnik občinskega sveta
Odlok o občinskih gospodarskih javnih službah v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 7/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2016
Začetek veljavnosti: 21.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Gospodarske javne službe
Odlok o načinu opravljanja lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 7/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2016
Začetek veljavnosti: 21.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje lokalne gospodarske javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 7/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2016
Začetek veljavnosti: 21.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih voda
Odlok o načinu opravljanja obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 7/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2016
Začetek veljavnosti: 21.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki
Odlok o predmetu in pogojih za podelitev koncesije za opravljanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb ravnanja s komunalnimi odpadki v občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 7/2016)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 31.05.2016
Začetek veljavnosti: 21.06.2016
Tip objave: Odlok
Vsebina: Ravnanje s komunalnimi odpadki