Uradno glasilo št. 9/2013

15. 10. 2013 173
Odlok o rebalansu proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Začetek veljavnosti: 16.10.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Odlok o spremembi proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Začetek veljavnosti: 16.10.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi Odloka o rebalansu proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Začetek veljavnosti: 10.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi Odloka o spremembi proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Začetek veljavnosti: 10.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Konec veljavnosti: 28.11.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta za leto 2013 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Konec veljavnosti: 28.12.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta za leto 2014 (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o vplačilu presežka v proračun (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Začetek veljavnosti: 10.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o imenovanju gradbenega odbora (Uradno glasilo št. 9/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 10.10.2013
Začetek veljavnosti: 10.10.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Volitve, referendumi, imenovanja