Uradno glasilo št. 9/2014

26. 6. 2014 195
Sklep o sprejemu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda za informiranje (Uradno glasilo št. 9/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2014
Začetek veljavnosti: 11.07.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o spremembi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 9/2014)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2014
Začetek veljavnosti: 19.06.2014
Konec veljavnosti: 27.08.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o imenovanju občinske volilne komisije za mandatno obdobje 2014-2018 (Uradno glasilo št. 9/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2014
Začetek veljavnosti: 19.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska volilna komisija
Sklep o oceni izvajanja občinskega programa varnosti občine Središče ob Dravi v letu 2013 (Uradno glasilo št. 9/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.06.2014
Začetek veljavnosti: 19.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja