Pravilnik o najemu kulturnega doma Sokolana v Središču ob Dravi in inventarja

Predpisi, na katere predpis vpliva