Uradno glasilo št. 6/2009

9. 6. 2009 185
Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradno glasilo št. 6/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2009
Začetek veljavnosti: 25.06.2009
Tip objave: Odlok
Vsebina: Oskrba s pitno vodo
Pravilnik o sprejemu in izpisu otrok v vrtec Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi in načinu obračunavanja oskrbnine (Uradno glasilo št. 6/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2009
Začetek veljavnosti: 17.06.2009
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Sklep o določitvi in organiziranju enot, služb in drugih organov za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči v Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 6/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2009
Začetek veljavnosti: 10.06.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Načrti zaščite in reševanja
Dopolnilni Sklep o letnem načrtu razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 6/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o pooblastitvi župana (Uradno glasilo št. 6/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2009
Začetek veljavnosti: 25.05.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Župan in podžupan
Sklep o ceniku za letni bazen (Uradno glasilo št. 6/2009)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 25.05.2009
Začetek veljavnosti: 25.05.2009
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo