Uradno glasilo št. 11/2013

5. 12. 2013 189
Odlok o občinskih cestah na območju Občine Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 20.12.2013
Tip objave: Odlok
Vsebina: Promet in zveze
Letni izvedbeni program kulture za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 29.11.2013
Tip objave: Drugo
Vsebina: Kultura in umetnost
Letni izvedbeni program športa v občini Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 29.12.2013
Tip objave: Drugo
Vsebina: Šport
Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 28.11.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o dopolnitvi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 28.11.2013
Konec veljavnosti: 19.06.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi letnega programa kulture za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 28.11.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Kultura in umetnost
Sklep o potrditvi letnega programa športa za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 28.11.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Šport
Sklep o potrditvi Odloka o cestah (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 28.11.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Promet in zveze
Sklep o razpisu štipendij za šolsko leto 2013/2014 (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 28.11.2013
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila
Sklep o določitvi višine štipendije za šolsko leto 2013/2014 (Uradno glasilo št. 11/2013)
Status: Pretečeno / razveljavljeno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 28.11.2013
Začetek veljavnosti: 28.11.2013
Konec veljavnosti: 30.12.2016
Tip objave: Sklep
Vsebina: Štipendije, subvencije, denarna pomoč, posojila