Uradno glasilo št. 11/2014

29. 8. 2014 191
Zaključni račun proračuna občine Središče ob Dravi za leto 2013 (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o potrditvi amandmaja župana k Odloku o rebalansu proračuna občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Začetek veljavnosti: 27.08.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Župan in podžupan
Sklep o potrditvi Odloka o rebalansu proračuna občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Začetek veljavnosti: 27.08.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Odlok o rebalansu proračuna Občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Začetek veljavnosti: 30.08.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Sklep o spremembi letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Začetek veljavnosti: 27.08.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Središče ob Dravi za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta za leto 2014 (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava
Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč ter podlagah in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Občini Središče ob Dravi (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Začetek veljavnosti: 13.09.2014
Tip objave: Odlok
Vsebina: Prispevki
Sklep o sprejetju Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Javnega zavoda knjižnica Franca Ksavra Ormož (Uradno glasilo št. 11/2014)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 27.08.2014
Začetek veljavnosti: 27.08.2014
Tip objave: Sklep
Vsebina: Knjižnice