Uradno glasilo št. 16/2019

20. 12. 2019 189
Odlok o Proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2020 (Uradno glasilo št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Odlok
Vsebina: Proračun občine
Pravilnik o spremembi Pravilnika o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta ter članov drugih občinskih organov ter o povračilih stroškov (Uradno glasilo št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Plače in nagrade funkcionarjev
Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu in izpisu otrok v vrtec Navihanček pri OŠ Središče ob Dravi in načinu obračunavanja oskrbnine (Uradno glasilo št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 28.12.2019
Tip objave: Pravilnik
Vsebina: Vrtci
Sklep o potrditvi dopolnjenega predloga Odloka o proračunu Občine Središče ob Dravi za leto 2020 (Uradno glasilo št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 20.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Proračun občine
Sklep o letnem načrtu pridobivanja nepremičnega premoženja občine Središče ob Dravi za leto 2020 (Uradno glasilo št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Ostalo
Sklep o letnem načrtu prodaje nepremičnega premoženja Občine Središče ob Dravi za leto 2020 (Uradno glasilo št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Prodaja nepremičnin
Sklep o potrditvi kadrovskega načrta za leto 2020 (Uradno glasilo št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 21.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinska uprava
Sklep o imenovanju članov Uredniškega odbora Sredica (Uradno glasilo št. 16/2019)
Status: Veljavno
Organ: Občinski svet
Datum sprejetja: 19.12.2019
Začetek veljavnosti: 19.12.2019
Tip objave: Sklep
Vsebina: Občinsko glasilo