Sklep o oddaji javnih naročil male vrednosti občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož 2/2007)

Predpisi, na katere predpis vpliva