Sklep o vrednosti točke za odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča na območju občine Središče ob Dravi za leto 2007 (Uradni vestnik Občine Ormož 25/2006)

Predpisi, na katere predpis vpliva