Vloga za izdajo lokacijske informacije za potrebe gradnje in drugih posegov v prostor

Organizacijska enota

Opis postopka

Priloge