Vloga za izdajo lokacijske informacije za gradnjo objektov in izvajanje drugih del na zemljiščih ali objektih

Načini oddaje

Da

Opis postopka

Pristojni, dodatne informacije

Pravna podlaga v Republiki Sloveniji

Vrsta stroška postopka

Če vlagatelj ni taksni zavezanec oziroma je plačevanja taks oproščen, navede razlog iz zakona ali priloži ustrezna dokazila.

Opis stroškov v postopku