Uredniški odbor občinskega glasila »Sredica«

urednistvo@sredisce-ob-dravi.si
Člani (mandatno obdobje 2020 - 2024)
  • pomočnik odgovorne urednice, Samo Žerjav
  • ČLAN, Špela Stajnko
  • Jana Čavničar
  • Stanko Zebec
  • ČLAN, Lucija Pocrnja