Poročilo o izidu volitev župana občine Središče ob Dravi (Uradni vestnik Občine Ormož 20/2006)