Poziv lastnikom vseh priobalnih zemljišč ob vodotokih

7. 1. 2022 JELKA Z. T. (Občinska uprava) 33